ثبت نام دانشگاه ازاد طالقان شروع شد


دانشگاه ازاد طالقان دانشجو میپذیرد

در رشته های مختلف کامپیوتر حقوق حسابداری عمران محیط زیست معماری و.......

ادرس :طالقان شهرک منگلان دانشگاه ازاد اسلامی مرکز طالقان